top of page

Metropol Trading

METROPOL TRADING AB 

arbetar sedan drygt 20 år som importör och grossist av livsmedel främst från Spanien, Grekland, Holland, Frankrike, Tyskland, England och Belgien, men har även mångårig kontakt med svenska leverantörer, främst inom färskvarusektorn. 

Vårt koncept bygger på ett intimt samarbete med kund och leverantör beträffande ledtider och leveranser, med ambitionen att helt undvika lagerhållning, vilket innebär uppenbara kostnadsfördelar för våra kunder. 

För en kort presentation av respektive leverantör klicka på namnet i huvudmenyn. 

För ytterligare upplysningar beträffande produkter och upplägg, kontakta gärna oss. 

Med vänlig hälsning. 

/Anders Berg.

bottom of page